MENU

Chovanie?

Slovo chovanie sa síce uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý má kodifikačnú platnosť, ale ako menej vhodný výraz. Vhodnejší výraz je správanie (bez zvratnej častice). Preto sa odporúča používať vždy správne správanie. Podobné Dopad? 💬 Všeobecné Veľkonočné sviatky 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dneska?

Slovo „dneska“ je síce spisovné slovo, ale patrí do kategórie hovorových. Ako vyplýva z ich názvu, najčastejšie sa používajú v hovorenom, neformálnom prejave. V písomnej podobe sa s nimi stretávame najmä v beletrii, predovšetkým v dialógoch jednotlivých postáv. Použitie hovorových výrazov však nie je vhodné v odborných textoch, vo verejných prejavoch, v úradnej korešpondencii ap. Preto je vždy lepšie uprednostňovať slovo dnes, ktoré je vhodné vždy a všade. Podobné Nechápem tomu? 💬 Všeobecné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Naviac?

Slovo naviac ako „poslovenčená“ podoba českého slova „navíc“ sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný (nespisovný) výraz. Slovenský ekvivalent českého výrazu „navíc“ je častica navyše, prípadne podľa kontextu výrazy (ešte) k tomu, okrem toho. Podobné Obdeň? 💬 Všeobecné Započať? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zbytok?

Slovo zbytok zachytáva starší Slovník slovenského jazyka (5. zv., 1965) ako knižné zastarané slovo. Krátky slovník slovenského jazyka (2003) už hodnotí slovo zbytok ako nespisovné. Naznačuje to nielen typom písma (obyčajným), ale aj výkladom „správne zvyšok“. Nabudúce si dajte pozor aj na zvyškový alkohol. 😉 Podobné Kľud? 💬 Všeobecné Zatáčka? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Na oplátku?

Slovné spojenie „na oplátku“ sa hodnotí ako nespisovné a jeho pôvod môžeme hľadať v češtine. Keď chceme hovoriť spisovne, použijeme slovné spojenie „za odplatu“ alebo „na odvetu“. Významovo vhodný variant môže byť aj spojenie „za odmenu“. V neformálnej komunikácii prichádza do úvahy aj štvrtá možnosť, a to spojenie „na revanš“. Táto možnosť sa však neodporúča v oficiálnom komunikačnom styku. Príklad Urobíš si domáce úlohy a za odplatu dostaneš prekvapenie. Nakúpte u nás a za odmenu získate dopravu zadarmo. Podobné Jedná sa o? 💬 Všeobecné Vada? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zbrklý?

Človek, ktorý koná nerozvážne, resp. neuvážene sa zvykne pomenovať nesprávnym výrazom zbrklý. Správne takého človeka označujeme, že je neuvážený, prípadne nerozvážny. Podobné Zádrheľ? 💬 Všeobecné Čumieť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Jednanie?

Keď ideme na rokovanie Vo význame „konanie, zaobchádzanie; rokovanie“ je slovo jednanie v spisovnej slovenčine nevhodné a namiesto neho sa používajú iné, spisovné výrazy. Napr. nešetrné jednanie s pracovníkmi → nešetrné zaobchádzanie s pracovníkmi, nekonečné jednanie s partnermi → nekonečné rokovanie s partnermi. Slovo jednanie je súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, ak sa ním označuje dohováranie o cene pri kúpe alebo predaji, napr. jednanie o kúpe bytu (od slovesa jednať sa „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji“). Podobné Koho? 💬 Všeobecné Doprovod? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Smerodatný?

Na vyjadrenie významu „určujúci smer, závažný, rozhodujúci“ používame prídavné meno smerodajný. Napríklad smerodajný údaj, smerodajný zdroj informácií, smerodajná odchýlka, smerodajné rozhodnutie, smerodajné parametre. Spisovný jazyk je pre nás smerodajný Popri podobe smerodajný so spoluhláskou „j“ v druhej časti zloženého slova sa v jazykovej praxi stretáme aj s podobou smerodatný so spoluhláskou „t“. V spisovnej slovenčine je však správna iba podoba smerodajný, čo si môžeme overiť aj v jazykových príručkách. Podobné Mám za to, že? 💬 Všeobecné Čumieť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Odozva?

Často používané slovo odozva patrí medzi subštandardné, resp. nespisovné slová. Namiesto toho si môžeme vybrať z niekoľkých spisovných variantov: ohlas, ozvena, echo, odpoveď alebo reakcia. Taktiež môžete použiť aj slovné spojenie spätná väzba. Podobné Doporučiť? 💬 Všeobecné Preslov? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Kúsať?

Podobné Odozva? 💬 Všeobecné Hamba? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›