MENU

Lós?

Podstatné mená lós a žreb sú synonymá. Rozdiel je iba v ich pôvode. Slovo žreb má praslovanský základ a slovo lós má pôvod v nemčine. So slovom lós súvisí aj slovo lotéria, ktoré má takisto pôvod v nemčine. Pri tvorbe slovesa z podstatného mena lós vynechávame dĺžeň, a teda dostávame podobu losovať. Takže, losujeme lósy a žrebujeme žreby. Pozor na losa! Určite vidíte rozdiel. Severský cicavec s lopatovitými parohmi je los (krátke „o“). Podobné Čas od času? 💬 Všeobecné Pre a proti? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Veľkonočné sviatky

V dvojslovných spojeniach veľkonočné sviatky, ale aj vianočné sviatky sa obe slová píšu s malým začiatočným písmenom, pretože nejde o vlastné mená. Vlastnými menami sú názvy Veľká noc a Vianoce. Slovo sviatky, ak sa použije namiesto pomenovaní vianočné sviatky alebo veľkonočné sviatky, sa tiež píše s malým začiatočným písmenom. Podobné Jednička? 💬 Všeobecné Prídite? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Štyrka?

Číslo štyri alebo štvorka. Poznáme to všetci, no niektorí poznajú aj štyrku. Toto však nie je práve najvhodnejšie pomenovanie čísla štyri, keďže slovo štyrka sa v slovníkoch nenachádza. Hovorme spisovne a nie na štvorku. 😉 Podobné Ostať? 💬 Všeobecné Terciálny? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Pondelňajší?

Pri názvoch dní pondelok, utorok, sobota a nedeľa sú správne dvojtvary prídavných mien, a teda: pondelok – pondelkový/pondelňajší (pozor: správne s „l“, nie s „ľ“), utorok – utorkový/utorňajší, sobota – sobotný/sobotňajší, nedeľa – nedeľný/nedeľňajší. Pri názvoch streda, štvrtok a piatok sa ustálene používa iba jedna podoba: streda – stredajší, štvrtok – štvrtkový, piatok – piatkový. Podobné Čestné prehlásenie? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné Príjmeme? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Po vzore?

Kožušiny v interiéri po vzore našich predkov Keď sme niečo urobili podľa niekoho, urobili sme to podľa vzoru niekoho. Predložka „po“ v slovnom spojení „po vzore niekoho“ je nevhodná. Nenechajte sa teda oklamať „po vzore“ ostatných a komunikujte podľa vzoru profesionálov. Podobné Ísť pre niečo/niekoho? 💬 Všeobecné Narozdiel? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zádrheľ?

ODHALENIE Ďalší veľký zádrhel očkovacej lotérie: Zo zahraničia sa do nej nezapojíte! Ako môžeme vidieť, subštandardné slovo zádrheľ/zádrhel nájdeme aj v nadpisoch článkov spravodajských portálov. Nuž, ja prinášam ešte väčšie odhalenie. Zádrheľ je nespisovný. Tomu sa povie zádrh! Takže, ďalšie slovíčko, ktoré k nám prišlo z češtiny, no oficiálne sa tu neudomácnilo. Preto sa napríklad odporúča nahradiť výraz jemné zádrhele výrazom jemné zadrhnutia, jemné zádrhy alebo ešte lepšie neobrazným, ale vecne primeraným spojením menšie nepresnosti. Podobné Ješitný? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Dotaz? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Neni som?

Výraz neni sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný, teda nespisovný. Okrem toho, že sa toto slovíčko často používa osamote, ako odpoveď na otázku, mnohokrát ho môžeme počuť aj v neuveriteľnom slovoslede. Slovné väzby typu „už som tu neni, že som v tom neni sám, Neni som Belmondo (názov piesne)“ znejú skôr ako od cudzinca, než od Slováka. Takže, možno NIE SME jazykovedci, ale sme Slováci. Podobné Zhliadnuť? 💬 Všeobecné Jednička? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Dlžiť?

Význam „byť dlžný“ v slovenčine vyjadruje sloveso dlhovať, resp. slovné spojenie mať dlh. Popri slovese dlhovať sa v nespisovnej slovenčine v uvedenom význame používa i sloveso dlžiť. Tento tvar sa môže tlačiť do neutrálnej slovnej zásoby na pozadí predponových slovies zadlžiť, oddlžiť, pričom nemožno vylúčiť ani pôsobenie českého slovesa dlužit. V slovenčine máme sloveso dĺžiť, ktoré súvisí so slovom dĺžka a znamená „robiť dlhším, predlžovať“. Podobné Trebalo? 💬 Všeobecné Hociaký? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Udeliť trest?

Sloveso udeliť má význam „dať (ako výhodu, právo, dar ap.)“, napr. udeliť titul, vyznamenanie, milosť. Toto sloveso je teda spojené s niečím pozitívnym. V spojení so slovom pokuta (niečo negatívne) je vhodné používať sloveso uložiť, ktoré má aj terminologickú platnosť (používa sa v zákonoch a vyhláškach), prípadne sloveso dať (používa sa v bežnej reči). Podobné Prielom v histórii? 💬 Všeobecné Námatkový? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Námatkový?

Prídavné meno námatkový je nespisovné a jeho spisovnými ekvivalentmi sú prídavné mená náhodný, občasný, skusmý. Rovnako sa toto prídavné meno hodnotilo aj v Slovníku slovenského jazyka z roku 1959 – 1968. Takže, žiadna námatková kontrola, ale správne je to náhodná kontrola. Podobné Súčastnosť? 💬 Všeobecné Stolný? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›