MENU

Barber?

Osobné podstatné meno barber sa v slovenčine nenachádza. Odborník na strihanie, úpravu vlasov a na holenie sa nazýva holič a odborník na úpravu účesov (pánsky, dámsky) kaderník. V slovníku však môžeme objaviť aj pomenovanie barbier, ktoré sa do slovenčiny prevzalo z francúzštiny (francúzske slovo barbier je odvodené od francúzskeho pomenovania brady barbe) cez nemčinu. V posledných desaťročiach sa výraz barbier hodnotí ako zastaraný výraz. Nie je vylúčené, že sa barbier revitalizuje a vráti do oficiálnej slovnej zásoby, tak ako výrazy župa/župan. Podobné Parfém? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Svatba?

Svadba v slovenčine, svatba v češtine. Napadlo by vám, že v dávnej histórii sa sobáš dvoch ľudí nazýval svatba aj u nás? Dôvodom bolo odvodenie od praslovanského slova svatiti se – stávať sa príbuznými, z ktorého pochádza aj slovo svat. Potom však nastala zmena, vplyvom vývinu jazyka, a od 16. storočia je to už svadba. Keby ste náhodou zabudli, ktoré písmenko je to správne, povedzte si prídavné meno a hneď budete vedieť, že to nie je svatobná oslava, ale svadobná oslava. 😉 Podobné Kraťasy? 🙂 Ženy a muži, 🛒 Obchod Pizzer? 🙂 Ženy a muži, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Nehet?

Nehty alebo nechty? Určite ste už počuli obe slová, no slovenské je len jedno. Ak si myslíte, že sú to nechty, myslíte správne. V jednotnom čísle necht a v množnom sú to nechty. Prečo sa však v našej komunikácii objavuje aj nehet, resp. nehty? Nuž, odpoveďou je vplyv češtiny, v ktorej je správny práve tento variant. To však nie je všetko. Už vieme, že správne sú to nechty, ale je tu ešte druhá dilema. Vyslovujú sa mäkko alebo tvrdo? Prvá možnosť je správna – „ňechty“. Mäkko vyslovujeme aj názov rastliny – nechtík, ktorý je rovnaký ako zdrobnenina slova necht. Podobné Požiarnik? 🙂 Ženy a muži Pizzer? 🙂 Ženy a muži, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Kraťasy?

Pre mnohých to možno bude prekvapenie, ale kraťasy sa v našich slovníkoch nenachádzajú. Objavujú sa síce v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale iba s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo. Netreba zúfať, pretože určite všetci poznáme aj spisovný výraz pre označenie krátkych nohavíc – šortky. Toto pomenovanie sa k nám dostalo z angličtiny a zaradilo sa medzi spisovné výrazy, už v slovníku z r. 1959. Mimochodom, okrem šortiek nosíme aj bermudy, čo sú nohavice z ľahkého pestrofarebného materiálu s dĺžkou po kolená. Podobné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Mrštný? ⚽ Šport, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Jóga?

Joga – doslovný hit v cvičení. Slovník ju definuje ako meditačnú prax a teóriu pochádzajúcu zo starovekej a stredovekej Indie. Ide o sústavu telesných cvičení majúcich za cieľ dosiahnuť duševné sústredenie a upokojenie. Tento smer sa nazýva aj jogizmus a jeho stúpenec jogista, prípadne jogistka. Najstaršie zmienky o joge pochádzajú z obdobia rokov 900 až 500 pred naším letopočtom. Vydržala dodnes a v súčasnosti sa jej darí najmä vďaka hektickému životu a potrebe aspoň trochu zrelaxovať. V preklade tohto slova ide o zjednotenie, resp. spájanie. Do slovenčiny sa joga dostala s krátkym „o“, a to je aj spisovná podoba tohto slova na rozdiel od češtiny, v ktorej sa používa slovo jóga. Podobné Interupcia? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži Nemoc? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Dvojstopé?

Vozidlo zanechávajúce 2 stopy sa nazýva dvojstopové vozidlo. Podobne poznáme aj jednostopové dopravné prostriedky, napríklad bicykel. Základom tohto prídavného mena je podstatné meno stopa, a teda od neho vytvorené prídavné meno stopový. Preto je často používaný výraz dvojstopé vozidlo nesprávny. Okrem dopravných prostriedkov sa môžeme stretnúť aj s dvojstopovým veršom v literatúre. Podobné Hosťka? 🙂 Ženy a muži Pani magistra? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Cop?

Slovo cop pochádza z nemčiny (Zopf), kde má význam „vrkoč“. V rovnakom význame sa uvádza aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G ako regionalizmus, teda slovo, ktoré pôvodne ako dialektizmus nadobudlo širšiu územnú platnosť a využíva sa najmä v hovorenej komunikácii, resp. aj v literatúre. Keďže slovom vrkoč sa pomenúva „pletenec z vlasov“, na pomenovanie zopnutých vlasov je vhodnejšie slovo chvost (príp. slovné spojenie konský chvost, pozri 3. význam slova chvost v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L). Slovné spojenie mať vlasy v cope možno nahradiť vyjadrením mať vlasy zopnuté do chvosta, mať chvost, anglické spojenie pony-tailed young man možno preložiť ako mladík s chvostom. Podobné Límec? 🙂 Ženy a muži Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Menežér?

Ekonomický termín manažment sa do slovenčiny dostal z taliančiny cez angličtinu (v angličtine management). V slovenčine sa už dlhšie používa v adaptovanej podobe (prispôsobenej slovenskému pravopisu) manažment, podobne ako slová manažér, manažérka, manažérsky, manažérstvo. Môžete sa o tom presvedčiť aj v kodifikačných príručkách – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu. Podobné Pani magistra? 🙂 Ženy a muži Ješitný? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Aft?

Pľuzgierik tvoriaci sa v povrchových vrstvách ústnej sliznice sa nazýva afta. Toto podstatné meno je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena. V genitíve množného čísla má podobu áft. Podobné Flustrovaný? 🙂 Ženy a muži Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Lakýrnik?

Slovo lakýrnik je české slovo a jeho spisovným slovenským ekvivalentom je slovo lakovač, resp. aj lakovník vo význame „pracovník, ktorý lakuje“. Podobné Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Poklopec? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›