MENU

Dvojstopé?

Vozidlo zanechávajúce 2 stopy sa nazýva dvojstopové vozidlo. Podobne poznáme aj jednostopové dopravné prostriedky, napríklad bicykel.

Základom tohto prídavného mena je podstatné meno stopa, a teda od neho vytvorené prídavné meno stopový. Preto je často používaný výraz dvojstopé vozidlo nesprávny.

Okrem dopravných prostriedkov sa môžeme stretnúť aj s dvojstopovým veršom v literatúre.
Pozrieť v slovníku