MENU

Límec?

Límec na košeli, límec pre psa, tesniace límce… Slovné spojenia, s ktorými ste sa už určite stretli. Nanešťastie sú všetky nesprávne. Slovo límec je totiž ďalší čechizmus. Rôzne upravený kus látky lemujúci alebo nadstavujúci vrchnú časť šiat, kabáta a pod. okolo krku sa v slovenčine nazýva golier. Správne teda povieme golier na košeli, golier pre psa, tesniace goliere atď. V prípade, že chceme použiť zdrobneninu, použijeme výraz golierik. Pozrite si aj ďalšie nespisovné slová a už vám viac nebude tiecť za golier. 😉 Podobné Päť práčiek? 💻 Technika, 🙂 Ženy a muži Aft? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Riasenka?

Farbiaci prípravok na riasy, obyčajne v malej plastovej tubičke, nanášaný špirálovou kefkou sa správne nazýva maskara. Tento výraz nájdete v Slovníku súčasného slovenského jazyka a Slovníku cudzích slov. Často používané slovo riasenka, odvodené z českého slova řasenka, sa v našich slovníkoch nenachádza. V hovorovej reči sa objavuje aj výraz špirála. Ide však skôr o neoficiálnu skratku pre špirálovú kefku, pomocou ktorej sa farbiaci prípravok nanáša. Milé dámy, nabudúce si v obchode pýtajte maskaru. Podobné Trsátko? 💎 Veci Pizzer? 🙂 Ženy a muži, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Zbrklý?

Človek, ktorý koná nerozvážne, resp. neuvážene sa zvykne pomenovať nesprávnym výrazom zbrklý. Správne takého človeka označujeme, že je neuvážený, prípadne nerozvážny. Podobné Príjmeme? 💬 Všeobecné Deodorant? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Krajka?

Jemná dierkovaná alebo vyšívaná textília s rozličnými vzormi, ktorá je obľúbeným materiálom na šitie svadobných šiat, sa v spisovnej slovenčine volá čipka. Čipka môže mať aj podobu pruhu s jemnou vzorkou z nití, ktorým sa zdobia ženské odevy. Už žiadne krajkované prádlo Veci vyhotovené z čipky alebo ozdobené čipkou sú čipkové alebo čipkované. Môžu to byť čipkové/čipkované šaty, čipkové/čipkované záclony, čipková/čipkovaná bielizeň (v žiadnom prípade krajkované prádlo), čipkové/čipkované dečky, čipkový/čipkovaný golier, čipkový/čipkovaný vzor. V češtine sa takéto výrobky označujú prídavným menom krajkové a príslušný materiál či výrobok sa nazýva krajka. Podobné Voní? 🙂 Ženy a muži Bruchomluvec? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Predsedkyňa?

Ten, kto stojí na čele nejakej organizácie alebo inštitúcie, sa nazýva predseda. Pochybnosti vznikajú pri ženskej podobe podstatného mena. Je to predsedkyňa alebo predsedníčka? Podstatné meno predseda je odvodené od slova predsedať. Ako uvádza Stručný etymologický slovník slovenčiny, staršia podoba slova predseda je predsedník. Odtiaľ pochádza tvar predsedníčka. Podoba predsedkyňa je teda v slovenčine nespisovná. Podobné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Doktorant? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Hosťka?

Potrebu vytvorenia prechýlenej ženskej podoby hostka (nie hosťka) od podstatného mena hosť si vyžiadala jazyková prax, predovšetkým pracovníkov niektorých elektronických médií. Slovo hostka, ktoré sa utvorilo pridaním prípony -ka k základu hosť (pričom nastala alternácia spoluhlásky ť na t), sa uvádza aj v základných kodifikačných príručkách. Prvýkrát sa slovo hostka zaradilo do tretieho vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka v r. 1997 a do druhého vydania Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1998. Na záver však treba pripomenúť, že pri slove hostka sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvádza štylistický kvalifikátor zriedkavé slovo a že slovom hosť možno i naďalej pomenúvať nielen muža, ale aj ženu. Podobné Doktorant? 🙂 Ženy a muži Astronomička? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Parfém?

Podobné Vreco? 💎 Veci Šmýkalka? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Deodorant?

Podobné Vreco? 💎 Veci Brašňa? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Prádlo?

V slovenčine sa spodné šatstvo nazýva bielizeň. Motivujúcim slovom tohto pomenovania je slovo biely, resp. sloveso bieliť „robiť bielym, odstraňovať nečistotu“. Za spisovné sa v slovenčine považuje iba slovo bielizeň, ktoré použijeme v spojeniach spodná bielizeň, ženská bielizeň, pánska bielizeň, detská bielizeň, ale aj vtedy, keď je reč o obliečkach a plachtách, teda o posteľnej bielizni, či vtedy, keď je bielizeň čiernej farby. Podobné Narozdiel? 💬 Všeobecné Prepážka? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›