MENU

Špáratko?

Slovo špáratko je ďalším čechizmom s koncovkou -tko. Ide o nespisovný (subštandardný) výraz.

Tenké zahrotené drievko na čistenie medzizubných priestorov sa v spisovnej slovenčine nazýva špáradlo.