MENU

Kolečko?

2006
0

„Dám si jedno kolečko okolo jazera.“ O kolečku sme už počuli asi všetci, no toto podstatné meno (čechizmus) sa nenachádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je našou kodifikačnou príručkou.

Slovo kolečko sa objavuje až v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale len s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo, ktoré pomenúva okruh bežeckej dráhy alebo jedno kolo.

Nespisovné kolečko sa často a nesprávne používa aj ako náhrada za spisovné koleso a jeho zdrobneninu – koliesko.
Pozrieť v slovníku