MENU

Razítko?

0
2173
0
Slovo razítko patrí do češtiny, tak ako mnoho iných slov s koncovkou -tko. Odtlačok na papieri zanecháme výhradne pečiatkou. Podobné Húpačka? 💎 Veci Kružítko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Konvica?

Spisovnej slovenčine zodpovedá iba podoba kanvica, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovniky.korpus.sk. Podoba konvica je nárečová. Podobné Vodeodolný? 💎 Veci Nástavec? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Klávesa?

Či už je to klávesnica alebo klavír, stále stláčame kláves – podstatné meno mužského rodu, vzor dub. Podobné Kapesník? 💎 Veci Nosítka? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Kukátko?

Všetci určite poznáme kukátko na našich dverách, ktoré nám vždy prezradí, kto je na druhej strane. Tento vynález sa však v spisovnej slovenčine nazýva priezor. Áno, medzi Slovákmi sa zaužíval nespisovný výraz kukátko, odvodený od hovorového kukať sa – z nemeckého gucken. Klope niekto na dvere? Pozrite sa cez priezor a presvedčte sa. Podobné Prádlo? 🏠 Bývanie, 🙂 Ženy a muži Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Parfém?

Podobné Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod Šialka? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Rúška?

Zdravotnícka pomôcka zo sterilnej tkaniny určená na ochranu pred infekciou, prachom ap. sa nazýva rúško. Ide o podstatné meno stredného rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru mesto a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: v jednotnom čísle: rúško – bez rúška – k rúšku – (mám) rúško – o rúšku – s rúškom; v množnom čísle: rúška – bez rúšok – k rúškam – (máme) rúška – o rúškach – s rúškami. Podstatné meno ženského rodu rúška, ktoré môžete nájsť v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) pri slove rúško ako jeho zriedkavý variant, sa v súčasnosti podľa platnej kodifikácie nepovažuje za spisovný výraz. Podobné Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Špáratko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Deodorant?

Podobné Límec? 🙂 Ženy a muži Tatér? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Bedňa?

Spisovný slovenský výraz pre drevenú nádobu je debna. Zdrobnenina má podobu debnička. Slová bedna, bednička sú správne v češtine. Podobné Prádlo? 🏠 Bývanie, 🙂 Ženy a muži Nosítka? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Pokladňa?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa pri podstatnom mene pokladňa uvádza ako vhodnejší výraz pokladnica. V Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa slovo pokladňa hodnotí ako hovorový (t. j. spisovný, ale štylisticky príznakový) výraz. Slovo pokladňa teda nie je nespisovné, ale vhodné skôr do neoficiálnej hovorovej komunikácie. V oficiálnom jazykovom prejave je vhodnejšie používať štylisticky neutrálny výraz pokladnica. Podobné Detský kočiar? 💎 Veci, 🛒 Obchod Perečník? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Krb?

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) kvalifikoval výraz krb ako subštandardný (čiže nespisovný), ktorého spisovná podoba je kozub. V Slovníku súčasného slovenského jazyka h – l (2011), zrejme na základe jeho frekvencie, už nemá takýto kvalifikátor, je však uvedený s poznámkou, že za vhodnejší sa považuje výraz kozub. Rýdzo spisovný je teda výraz kozub. Podobné Zámka dverí? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Víčko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›