MENU

Struhátko?

0
1650
0
Kuchynský nástroj s drsnými výčnelkami alebo aj nástroj na orezávanie ceruzky sa nazýva strúhadlo. Slovo struhátko/strúhatko je čechizmus. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Nástavec? 💎 Veci Špáratko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Plátená taška?

Od podstatného mena plátno je odvodené prídavné meno plátenný, a teda správne – plátenná taška. Platená plátenná taška Zdvojená spoluhláska „n“ je v prídavných menách odvodených príponou -ný od podstatných mien, ktoré majú v slovnom základe spoluhlásku „n“, napr. salón – salónny, ráno – ranný, súkno – súkenný. Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď podstatné meno obsahuje spoluhlásku „ň“, ktorá pri odvodzovaní alternuje so spoluhláskou „n“, napr. deň – denný, kameň – kamenný. Keď sa v podstatnom mene nenachádza spoluhláska „n“, ako napr. v slove drevo, prídavné meno je utvorené bez zdvojenej spoluhlásky – drevený. Podobné Brašňa? 💎 Veci Percentá 📝 Korešpondencia, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Púzdro?

0
4443
0
Slovo puzdro, s krátkym „u“, sa v slovenčine považuje za slovo domáceho pôvodu. Preto nie je spracované v slovenských slovníkoch cudzích slov, ale iba v slovníkoch slovenského jazyka. Často používaný variant – púzdro – nie je správny. V Českom etymologickom slovníku sa uvádza súvislosť so staročeským výrazom púzdro a s poľským puzdro s významom „puzdro, baňatá (vypuklá) nádoba“, ako aj s ruským пузо [púzo] „veľké brucho“ a пузырь [puzýr] „bublina, pľuzgier“. Spoločným východiskovým významom slovenského slova puzdro, českého pouzdro a podobných výrazov v iných slovanských jazykoch je „niečo napuchnuté“. Podobné Šialka? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia Kanistra? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Trsátko?

0
1721
0
Poznáte ten malý predmet, s ktorým brnkáme po strunách brnkacích hudobných nástrojov. Najčastejšie má tvar zaobleného trojuholníka a niekedy aj prsteňa na palec. Keďže slúži na brnkanie na brnkacích nástrojoch, je zjavné, že ide o brnkadlo. Skutoční hudobníci poznajú aj výraz plektrum, ktorý sa nachádza v Slovníku cudzích slov. Aj napriek tomu sa takmer u každého predajcu hudobných nástrojov stretneme s nespisovnými výrazmi – brnkátko, trsátko, prípadne trsadlo. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Perečník? 💎 Veci Krabica? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Kolka?

Kolky sú obľúbený šport a rovnako aj doklad o zaplatení úradných poplatkov. Niekedy sa však objavuje pocit neistoty, keď chceme použiť jednotné číslo. Aj keď sa s kolkami môžeme stretnúť v dvoch úplne rozdielnych oblastiach, jedno je spoločné. Vždy je to jeden kolok (nie kolka). Áno, aj v bowlingu. 😉 Podobné Špak? 💎 Veci Denko? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Kružítko?

0
2590
0
Pomôcka na rysovanie kružníc alebo oblúkov sa nazýva kružidlo. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Struhátko? 💎 Veci Špilka? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Krmítko?

Konštrukcia, resp. zariadenie na kŕmenie sa správne nazýva kŕmidlo. Slovo krmítko je čechizmus. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Zámka dverí? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Kružítko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Nástavec?

0
8162
0
Pozor na veľmi často používané slovo nástavec, ktoré je nespisovné. Vymeniteľná časť výrobku, ktorá sa nasunie, nasadí alebo namontuje na jeho hlavnú časť sa správne nazýva nadstavec. Okrem toho je možné použiť aj ďalšiu spisovnú alternatívu, a to slovo násadec. Máme teda dva spisovné výrazy a na nešťastný nástavec môžeme pokojne zabudnúť. Podobné Šmýkalka? 💎 Veci Ťažítko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Sandála

Poznáme ju asi všetci. Ľahká obuv z remienkov – sandále. Aké je však jednotné číslo? Nie je to veru žiadna sandála, ale sandál. Slovo sandál je mužského rodu a skloňujeme ho podľa vzoru stroj. Preto môžeme hovoriť o sandáli. Od vhodného sandála zase závisí pohodlie našej nohy. Našiel si už ten stratený sandál? Podobné Nástavec? 💎 Veci Trsátko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Šialka?

V slovenčine je spisovné iba slovo šálka, resp. jeho zdrobnenina šáločka, ktoré sa uvádzajú aj v kodifikačnej príručke slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Spojenie šialka kávy alebo dokonca šialok kávy používajú niektorí moderátori ako vtip – tento výraz totiž používala v jednej šou istá slovenská speváčka žijúca v Česku. Podobné Cvikľa? 🍔 Gastronómia Sústo? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›