MENU

Púzdro?

4908
0

Slovo puzdro, s krátkym „u“, sa v slovenčine považuje za slovo domáceho pôvodu. Preto nie je spracované v slovenských slovníkoch cudzích slov, ale iba v slovníkoch slovenského jazyka. Často používaný variant – púzdro – nie je správny.

V Českom etymologickom slovníku sa uvádza súvislosť so staročeským výrazom púzdro a s poľským puzdro s významom „puzdro, baňatá (vypuklá) nádoba“, ako aj s ruským пузо [púzo] „veľké brucho“ a пузырь [puzýr] „bublina, pľuzgier“.

Spoločným východiskovým významom slovenského slova puzdro, českého pouzdro a podobných výrazov v iných slovanských jazykoch je „niečo napuchnuté“.
Pozrieť v slovníku