MENU

Sáčok?

Slovo sáčok (aj podoby sáčik/sáček) je nespisovné a jeho spisovným ekvivalentom sú slová vrecko a vrecúško. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa toto slovo síce uvádza, no so štylistickým kvalifikátorom subštandardné (subšt.). To znamená, že takéto slová patria medzi nespisovné výrazy. Podobné Nástavec? 💎 Veci Krmítko? 💎 Veci, 🐾 Zvieratá
Čítať ďalej ›

Botník?

Slovo botník je z češtiny a v slovenčine je nespisovné, pretože je odvodené od slova bota, po slovensky topánka. V slovenčine sa na pomenovanie úložného priestoru na topánky zaužíval výraz skrinka na topánky alebo jednoslovný výraz topánkovník. Podobné Žmolky? 🏠 Bývanie Kelímok? 💎 Veci, 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Kelímok?

Spisovný slovenský ekvivalent k slovu kelímok je slovo téglik. Podobné Zámka dverí? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Paštika? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›