MENU

Nosítka?

Nosidlá pomenúvajú konštrukciu na prenášanie bremien, osôb. Nespisovný variant nosítka pochádza z češtiny. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Nehet? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži Tlačítko? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Sluchátko?

Časť telefónneho alebo rádiového prístroja slúžiaca na počúvanie sa správne nazýva slúchadlo (dve slúchadlá). Slovo sluchátko je čechizmus. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Razítko? 💎 Veci Kapesník? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Kapesník?

0
4050
2
Menší kus látky, obyčajne na utieranie nosa sa v spisovnej slovenčine nazýva vreckovka. Slovo kapesník pochádza z češtiny a v slovenčine je nespisovné. Podobné Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod Nástavec? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Ťažítko?

0
1310
0
Sklenený, kovový alebo drevený predmet na zaťažovanie sa v slovenčine volá ťažidlo. Často sa však stretávame s nesprávnym prekladom z českého slova těžítko na slovenské ťažítko. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Víčko? 💎 Veci Plátená taška? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Húpačka?

0
2596
0
Prostriedok na hojdanie sa nazýva hojdačka. Slová ako húpačka, prípadne hombálka sú nespisovné, resp. nárečové. Podobné Konvica? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Nosítka? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Myčka?

Slovo myčka je spisovné iba v češtine a jeho slovenský preklad znie umývačka. Umývačkou označujeme umývací stroj (umývačka riadu) alebo osobu zamestnávajúcu sa umývaním niečoho (umývačka výkladov). Podobné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Struhátko? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Šróbovák?

0
4240
1
Súčiastka so závitmi, príp. s maticou slúžiaca na spájanie alebo prenos pohybu sa spisovne nazýva skrutka. Často sa však používa nespisovný výraz šrób, ktorý sa podobá na český preklad, slovo šroub. Od skrutky sa odvíja aj názov nástroja na skrutkovanie, a to skrutkovač. Do úvahy pripadá aj slovo šrauba, resp. šraub/šraubovák, ktoré je síce taktiež spisovné, ale hovorové. To znamená, že jeho používanie je vhodné len v bežnej komunikácii. V prípade oficiálnej komunikácie, ako je napr. názov produktu v internetovom obchode, sa má správne používať slovo skrutka/skrutkovač. Podobné Nástavec? 💎 Veci Brašňa? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Válenda?

Jednoduché čalúnené lôžko, posteľ alebo pohovka sa správne nazýva váľanda. Slovo válenda sa v slovníkoch nenachádza, čo znamená, že ide o nespisovné slovo. Možno si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Podobné Kapesník? 💎 Veci Ohňuvzdorný? 🏠 Bývanie, 💻 Technika
Čítať ďalej ›

Hryzátko?

0
974
0
Slovo hryzátko nezodpovedá spisovnej slovenčine, ide o bohemizmus. V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa ako pomenovanie detskej hračky na hryzenie uvádza iba slovo hryzačka. V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písmená h – l, 2011) sa okrem hryzačky uvádzajú aj ďalšie spisovné pomenovania detskej hračky hryzadlo a hryzadielko. Podobné Botník? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Sluchátko? 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Gulečník?

Športová a spoločenská hra s biliardovými guľami, ktoré hráči odrážajú biliardovou palicou (tágom) na špeciálne upravenom stole sa nazýva biliard. Často používaný, ale nesprávny, názov gulečník je prevzatý z češtiny, v ktorej sa táto hra nazýva kulečník. V slovenčine sa však udomácnil biliard, z anglického slova billiard. Podobné Bicyklista? ⚽ Šport Myčka? 🏠 Bývanie, 💻 Technika, 💎 Veci
Čítať ďalej ›