MENU

Rúška?

Zdravotnícka pomôcka zo sterilnej tkaniny určená na ochranu pred infekciou, prachom ap. sa nazýva rúško. Ide o podstatné meno stredného rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru mesto a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: v jednotnom čísle: rúško – bez rúška – k rúšku – (mám) rúško – o rúšku – s rúškom; v množnom čísle: rúška – bez rúšok – k rúškam – (máme) rúška – o rúškach – s rúškami.

Podstatné meno ženského rodu rúška, ktoré môžete nájsť v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) pri slove rúško ako jeho zriedkavý variant, sa v súčasnosti podľa platnej kodifikácie nepovažuje za spisovný výraz.