MENU

Obtiažnosť?

Prídavné meno obtiažny aj príslovka obtiažne sa hodnotia ako subštandardné nespisovné výrazy, o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, www.slovniky.korpus.sk.

V odporúčaných zdrojoch nájdete aj spisovné výrazy obťažný, obťažne (bez i), ťažký, ťažko a namáhavý, namáhavo, náročný, náročne a pod.
Pozrieť v slovníku