MENU

Párka?

Pomenovanie údenárskeho výrobku, ktorý sa často predáva vo dvojici, teda v páre, sa nazýva párok a tvar párka má iba v genitíve jednotného čísla, t. j. prosím si polievku, ale bez párka. Slovo párok je neživotné podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub, správne je teda spojenie dva párky.

Výraz ženského rodu párka je nespisovný, ale používa sa v niektorých regiónoch Slovenska. Zrejme to súvisí so skutočnosťou, že v niektorých nárečiach sa používa výraz párka na pomenovanie dvojice, páru.
Pozrieť v slovníku