MENU

Okamžik?

Slovo okamžik sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvádza ako zastarávajúci knižný výraz. Takéto výrazy sa používajú väčšinou iba v beletrii s určitým štylistickým zámerom (napríklad na dokreslenie postáv prostredníctvom ich jazykového prejavu).

Štylisticky neutrálny ekvivalent výrazu okamžik je slovo okamih.
Pozrieť v slovníku