MENU

Otlačok?

Slovo otlačok má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam „otlačené miesto (na povrchu tela ap.)“, napr. otlačok na päte od tesnej topánky.
Pozrieť v slovníku

Slovo odtlačok má dva významy:

  1. stopa zanechaná po tlačení predmetu na niečo, napr. odtlačok topánky v snehu;
  2. výsledok prenesenia obrazu z tlačovej formy tlakom; takto vzniknutá tlač, napr. odtlačok pečiatky.
Pozrieť v slovníku