MENU

Pani magistra?

Žena s akademickým titulom Mgr. je magisterka.

Absolventkám súčasných univerzitných, bohosloveckých a umeleckých vysokých škôl sa udeľuje titul magisterka. To znamená, že aj absolventkám farmácie sa v súčasnosti udeľuje titul magisterka.

Podoba magistra je odvodená od slova magister (magister farmácie – skr. PhMr.), čo je starší akademický titul absolventa farmaceutického štúdia, lekárnika.

Titulom magistra sa ustálene oslovujú absolventky farmácie, ktoré pracujú v lekárni, čiže lekárničky.
Pozrieť v slovníku