MENU

Sada?

Slovo sada vo význame „súbor predmetov tvoriacich celok” je v slovenčine nespisovné a možno ho nahradiť slovami súprava, súbor, zostava, garnitúra, kolekcia alebo servis. Slovo set funguje v slovenčine ako športový termín vo význame „časť zápasu (vo volejbale, v tenise)“. Na označenie niekoľkých výrobkov v darčekovom balení možno použiť dvojslovné spojenie darčeková súprava.