MENU

Tématický?

Slovo téma pomenúva námet, základnú myšlienku umeleckého diela, predmet rozhovoru alebo úvahy. Aj napriek tomu, že obsahuje „é“, všetky odvodené slová sa píšu s krátkym písmenom „e“.

Správne teda napíšeme prídavné meno ako „tematický“, príslovku „tematicky“ a podstatné meno „tematickosť“.

O správnosti sa môžete presvedčiť aj v Krátkom slovník slov. jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu.
Pozrieť v slovníku