MENU

Okostnica?

Okostica je väzivový obal kostí. Niekedy sa označuje nesprávnym slovom, a to okostnica.

Pre zaujímavosť môžeme spomenúť zápal okostice, čo je obranná reakcia vznikajúca ako odpoveď organizmu na infekciu z koreňových kanálikov pokazeného zuba. Infekcia následne prenikne do oblasti medzi koreň zuba a kosť, kde sa vytvorí hnis. Ten sa postupne presúva pod okosticu, ktorú nadvihuje, čo spôsobuje veľkú bolesť.
Pozrieť v slovníku

Kostnica nie je kostica

Áno, obe slová nájdeme v slovníku, no nejde o synonymá. Kostnica je miesto, kde sa ukladajú exhumované kosti alebo aj skrinka slúžiaca na tieto pozostatky. Kosticou sa pomenúva rohovitá platnička v ústach veľryby, ale rovnako aj pružný pásik vyrobený ako výstuha, napr. kostica do korzetu.