MENU

Špára?

Slovo špára je nespisovné, namiesto neho sa má vo význame „úzky otvor, štrbina; trhlina, puklina“ používať slovo škára, napr. škára v plote, škára medzi panelmi, pozapchávať škáry. Slovo špára (ako nespisovné slovo) aj slovo škára sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

Zo slova škára sú utvorené aj ďalšie slová – sloveso škárovať vo význame „zatierať škáry“, napr. škárovanie tehlového muriva, prídavné meno škárovací vo význame „určený na škárovanie“, napr. škárovacia lyžica, škárovacia hmota, a podstatné meno škárovačka vo význame „murárske náradie na zatieranie škár“.
Pozrieť v slovníku