MENU

Vodítko?

Vôdzka je remienok, ktorým sa vodia zvieratá, a ide o odvodeninu od slova viesť. Správny tvar tohto slova vzniká práve takto, určite nie utvorením slova vodítko, ktoré sa síce spisovne používa v češtine, do čistej slovenčiny však nepatrí. Hoci sa s týmto nesprávnym výrazom stretávame takmer denne, ak chcete rozprávať a písať naozaj spisovne, vylúčte vodítko zo svojej slovnej zásoby a nahraďte ju slovenskou vôdzkou. Aspoň kým sa v jazykovednom ústave nedohodnú inak. 😉
Pozrieť v slovníku