MENU

Percentá

Značka percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, napr. 100 % (sto percent), a rovnako sa zapisuje, ak zastupuje prídavné meno, napr. 10 % roztok (desaťpercentný roztok), 20 % prírastok (dvadsaťpercentný prírastok), 100 % káva (stopercentná káva). Zápis prídavného mena bez medzery je správny v češtine (napr. 12procentní roztok, 12% roztok). Medzera platí aj pre merné jednotky, napr. 100 g, namiesto 100g.