MENU

Špilka?

2789
1

Tenká palička používaná pri príprave niektorých jedál, ale aj v modelárstve sa spisovne nazýva špajdľa/špajľa. Obe podoby sú správne na rozdiel od slova špilka, ktoré pochádza z nemčiny a objavuje sa v regionálnych nárečiach.

Nabudúce, keď budete kupovať špadle, pozrite sa na obal. Mnohí predajcovia používajú správny názov, no rovnako mnohí aj ten nesprávny.
Pozrieť v slovníku