MENU

Kojenec?

Podobné Nárt? ❤️ Zdravie Kojenec? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Rúška?

Zdravotnícka pomôcka zo sterilnej tkaniny určená na ochranu pred infekciou, prachom ap. sa nazýva rúško. Ide o podstatné meno stredného rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru mesto a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: v jednotnom čísle: rúško – bez rúška – k rúšku – (mám) rúško – o rúšku – s rúškom; v množnom čísle: rúška – bez rúšok – k rúškam – (máme) rúška – o rúškach – s rúškami. Podstatné meno ženského rodu rúška, ktoré môžete nájsť v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) pri slove rúško ako jeho zriedkavý variant, sa v súčasnosti podľa platnej kodifikácie nepovažuje za spisovný výraz. Podobné Struhátko? 💎 Veci Kotník? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Potiaže?

Hoci sa často inšpirujeme českým jazykom a vytvoríme tak slovo potiaže, nie je to z jazykovedného pohľadu správne. Toto slovo vznikne prebratím českého potíže a následnou „úpravou“ na slovenský tvar. Spisovná slovenčina v tomto význame používa slovo ťažkosti. To je odvodené od prídavného mena ťažký, ktoré vyjadruje v prvom rade veľkú hmotnosť, ale aj intenzitu a v neposlednom rade namáhavý, neľahký charakter. Z tohto významu sa odvodilo podstatné meno ťažkosť, používané takmer vždy v množnom čísle, so synonymami ako nepríjemnosti, starosti, problémy. Podobné Nosítka? ❤️ Zdravie, 💎 Veci Trieslo? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Kotník?

Podobné Prepážka? ❤️ Zdravie Chudokrvnosť? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Prepážka?

Prepážka sa v spisovnom slovenskom jazyku nenachádza. Schránku na ukladanie pošty na poštovom úrade správne pomenujeme priehradka alebo priečinok. V medicíne zase hovoríme o nosovej priehradke. Podobné Nárt? ❤️ Zdravie Expirácia? ❤️ Zdravie, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›