MENU

Interupcia?

Umelé ukončenie tehotenstva, resp. potrat sa odborne nazýva interrupcia a píše sa v uvedenej podobe. Zdvojené „r“ je spôsobené spojením dvoch celkov inter-rupcia. V odbornej terminológii sa prerušenie označuje pojmom abrupcia. Podobné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Ješitný? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Nosítka?

Nosidlá pomenúvajú konštrukciu na prenášanie bremien, osôb. Nespisovný variant nosítka pochádza z češtiny. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné. Podobné Operačný sál? ❤️ Zdravie Krabica? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Plieseň?

Žiadna plieseň, ale pleseň. Slovo označuje povlak utvorený niektorými hubami, ale aj druh kožnej choroby – mykózu. Od tohto slova sú utvorené prídavné mená plesnivý a plesňový. Prídavné meno plesnivý sa používa vo význame napadnutý plesňou, zatuchnutý, pokazený, zhnitý, sivý. Prídavné meno plesňový znamená obsahujúci pleseň. Plesňový syr nie je plesnivý Pokojne si dajte plesňový syr, ale pozor na plesnivý syr. Plesňový syr je druh syra, ktorý obsahuje ušľachtilú pleseň. Plesnivý syr je napadnutý plesňou, takže nepapať! Podobné Myčka? 🏠 Bývanie, 💻 Technika, 💎 Veci Pokládka? 🏠 Bývanie
Čítať ďalej ›

Mravenčenie?

Pravdepodobne sme sa s tým už stretli všetci. Nepríjemný pocit tŕpnutia, resp. drobného pichania v tele (najčastejšie v končekoch prstov), ktorý sa zvykne označovať ako mravenčenie. Ide však o nesprávny výraz a správne hovoríme o mravčení. Prečo? Rovnako ako v mnohých iných prípadoch, aj v tomto ovplyvňuje naše vyjadrovanie český jazyk. Nespisovný výraz totiž vychádza z českého slova mravenec. Odviedli „mravenčiu prácu“ Kolegovia pracovali usilovne a odviedli dôkladnú „mravenčiu prácu“. Naozaj?! Možno pracovali usilovne, ale správne odviedli „mravčiu prácu“. Keďže v slovenčine máme slovo mravec, preto nám vznikajú prídavné mená v podobe mravčí, mravčia, mravčie. Pamätajte, že aj cicavec, ktorý sa živí mravcami, sa v slovenčine nazýva mravčiar, kým v češtine mravenčiar. Podobné Aft? ❤️ Zdravie, 🙂 Ženy a muži Operačný sál? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Trieslo?

Vo význame „mäkké citlivé miesto medzi stehnom a bruchom“ je slovo trieslo nespisovné (z čes. tříslo) a v slovenčine má spisovný ekvivalent slabina. Slovo trieslo má v slovenčine iný význam. Ide o výťažok z kôry používanej pri spracúvaní kože v garbiarskom priemysle. Podobné Žáha? ❤️ Zdravie Kojenec? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Chodítko?

Zdravotná pomôcka s kolieskami, ktorá pomáha starším alebo zdravotne postihnutým ľuďom pri chôdzi, sa nazýva chodúľka. Rovnaký výraz sa používa aj na označenie pomôcky na kolieskach, ktorá pomáha malým deťom naučiť sa chodiť. Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam. Podobné Zmizík? 💎 Veci, 🛒 Obchod Madlo? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Čípok?

Liečivo upravené na vkladanie do telovej dutiny (napr. konečníka al. pošvy) sa správne nazýva čapík. V tejto podobe ho definuje Krátky slovník slovenského jazyka. V Slovníku súčasného slovenského jazyka je čípok označený ako hovorové slovo. Tieto slová však nie sú vhodné v oficiálnej komunikácii. Podobné Trsátko? 💎 Veci Mravenčenie? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›

Chudokrvnosť?

Nedostatok červených krviniek alebo krvného farbiva sa v medicíne nazýva cudzím termínom anémia a človek trpiaci anémiou je anemický alebo anemik. V bežnej reči sa takýto človek často označuje výrazom chudokrvný a spomenuté ochorenie chudokrvnosť. Obe slová vznikli pod vplyvom českých slov chudokrevný a chudokrevnost. V češtine prídavné meno chudý, ktoré sa stalo základom prvej časti oboch zložených slov, znamená „chudobný“ a chudokrevný je taký, ktorý je chudobný na určité krvné zložky, ktorý má nedostatok červených krviniek. V slovenčine má prídavné meno chudý význam „štíhly, tenký“. Nedostatok, či malý počet červených krviniek alebo krvného farbiva v slovenčine nazývame málokrvnosť a človek trpiaci anémiou sa označuje slovom málokrvný. Podobné Aloe? ❤️ Zdravie, 🏠 Bývanie Čípok? ❤️ Zdravie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Expirácia?

Slovo exspirácia pochádza z latinčiny a v slovenčine má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka tieto dva významy: 1. „vydychovanie, výdych“; 2. „skončenie času účinnosti lieku“. V niektorých textoch sa však môžeme stretnúť i s podobou expirácia, pravdepodobne pod vplyvom anglického pravopisu slova expiration, ktoré takisto pochádza z latinského predponového výrazu exspīrātiō (s predponou ex- a výrazom spīrātiō = dýchanie). Slovenčina prebrala tento latinský termín v pôvodnej podobe, angličtina ho používa s vynechaním písmena s. Tak ako slovo exspirácia sa v slovenčine píšu so s aj súvisiace slová – prídavné meno exspiračný a sloveso exspirovať, ktoré má význam „vykonať exspiráciu“, t. j. vydýchnuť, vyprchať, stratiť účinok (pri lieku) a novšie v prenesenom význame aj stratiť platnosť, vypršať – napríklad v spojení platnosť licencie exspirovala alebo jednoducho licencia exspirovala. Podobné Viac krát? 💬 Všeobecné Štandart? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Žáha?

Podobné Čípok? ❤️ Zdravie, 💎 Veci Žáha? ❤️ Zdravie
Čítať ďalej ›