MENU

Lomítko?

Slovo lomka ako označenie interpunkčného znamienka v podobe šikmej čiary, ktorým sa vyjadruje variantnosť alebo protikladnosť výrazov, podielový alebo pomerný vzťah dvoch veličín ap., nie je nové. Uvádzalo sa už v prvom vydaní Krátkeho slovníka slovenského jazyka z r. 1987 a v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1991. Dovtedy sa toto interpunkčné znamienko v kapitole venovanej interpunkcii v Pravidlách slovenského pravopisu medzi ostatnými znamienkami nespomínalo. V Česko-slovenskom slovníku z r. 1976 sa pri českom slove lomítko uvádza slovenský ekvivalent zlomková čiara, ktorý sa používa v matematike.
Pozrieť v slovníku